top of page

Wypełniając treść art. 500 §2(1) kodeksu spółek handlowych, zarząd Takityle Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie informuje o zamiarze połączenia Spółki z JRC Group S.A. z siedzibą w Warszawie oraz udostępnia do publicznej wiadomości, plan połączenia rzeczonych spółek sporządzony w dniu 31 maj 2023 roku.

 

Plan połączenia JRC Group S.A. i Takityle Sp. z o.o.

bottom of page